Palvelut - suorahaku, rekrytointi & it-konsultointi

KeySelection löytää ratkaisun henkilöstötarpeeseesi. Pienenä yrityksenä otamme jokaisen toimeksiannon mielenkiintoisena ja motivoivana haasteena. Jokainen toimeksianto on meille erityinen ja arvokas. Onnistunut rekrytointi on tärkein tavoitteemme.

Key Competence Audit - KCA

Key Competence Audit on KeySelectionin palvelu, jonka avulla arvioidaan työntekijän kompetenssia kyseisessä tehtävässä. Palvelun avulla selvitetään miten työntekijän tiedot ja taidot ovat suhteessa yrityksen asettamiin tavoitteisiin sekä miten työntekijä itse kokee oman tilanteensa. Palvelun avulla varmistetaan että työntekijät ovat motivoituneita ja tekevät taitojaan ja tietojaan vastaavia tehtäviä.

Key Competence Audit tarjoaa seuraavia etuja:

 • Varmistetaan että yrityksen ja työtekijöiden tavoitteet ovat yhteneväiset
 • Varmistetaan työntekijöiden tiedot ja taidot ovat parhaassa mahdollisessa käytössä
 • Työntekijöiden motivaatiotaso nousee
 • Määritellään henkilöstöön liittyvät riskitekijät yrityksen kriittisille toiminnoille
 • Tarvittaessa riskiin liittyvien ennakoivien toimien käynnistäminen

Key Management Audit - KMA

Key Management Audit on KeySelectionin johtoryhmän auditointipalvelu. Palvelun avulla arvioidaan miten johtoryhmä toteuttaa yrityksen strategisia ja operatiivisia tavoitteita.

Palvelu muodostuu seuraavista alueista:

 • Yrityksen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden ymmärtäminen
 • Johtoryhmän kokoonpanon arviointi
 • Johtoryhmän jäsenten haastattelu
 • 360 asteen arviointi johtoryhmän jäsenistä
 • Key Management Audit tarjoaa seuraavia etuja:
 • Prosessimainen auditointijärjestelmä
 • Havaitaan johtoryhmän ?pullonkaulat?
 • Henkilökohtaisissa haastatteluissa käytetään samoja työkaluja kuin suorahaussa
 • Ulkopuolinen arvioija tarjoaa neutraalin ja puolueettoman näkemyksen

Key Open Search - KOS

Key Open Search on soveltuvimmissa medioissa julkaistava rekrytointi-ilmoitus, joka voi olla anonyymi tai julkinen. Asiantuntevasti laadittuna ja oikeissa medioissa avoin haku voi tuottaa suuren määrän ehdokaskontakteja. Kutsumme taustansa ja kokemuksensa perusteella soveltuvimmat henkilöt haastatteluun ja valitsemme heistä parhaat toiselle haastattelukierrokselle. Suosittelemme tehtävään soveltuvista hakijoista yhtä tai useampaa.

Key Open Search tarjoaa seuraavia etuja:

 • Edullinen ja nopea
 • Otamme vastuun koko rekrytointiprosessista ilmoituksen laatimisesta parhaiden ehdokkaiden esittelyyn
 • Rakentaa haluttua mielikuvaa organisaatiosta
 • Toimii kasvun viestittäjänä
 • Mahdollistaa positiivisen markkinointiviestinnän

Key Professional Search - KPS

Key Professional Search on KeySelectionin asiantuntijoiden suorahakupalvelu. Palvelu soveltuu senioritasoisten asiantuntijoiden rekrytoimiseen kun on tarve löytää nopeasti esim. tietyn, harvinaisenkin, teknologia-alueen osaaja. Ajantasaisen ja kattavan verkostomme avulla pystymme paikallistamaan ja rekrytoimaan erittäin nopeasti mm. SAP-, Microsoft-, Java-, Hyperion- ja Cognos -teknologioiden osaajat.

Key Professional Search tarjoaa seuraavia etuja:

 • Tarkkuus ja laatu: Etsimme vain tehtävän ja ehdokasprofiilin mukaiset henkilöt
 • Hakuprosessi viedään läpi erittäin nopeasti ja tehokkaasti
 • Ehdokkaiden laaja tavoitettavuus:
 • Tavoitetaan myös ne, jotka eivät ole aktiivisia työnhakijoita
 • Kyseessä on avaimet käteen -palvelu, jossa toimeksiantaja tapaa vain
  parhaat ehdokkaat
 • Yrityksen ja tehtävän markkinointi, mikä lisää parhaiden ehdokkaiden kiinnostusta
 • Täysi takuu onnistuneesta valinnasta

Key Manager Search - KMS

Key Manager Search on KeySelectionin keskijohdon suorahakupalvelu. Ajantasainen verkostomme mahdollistaa mm. tehtävään parhaiten soveltuvimpien myyntipäälliköiden, projektipäälliköiden ja tiimin vetäjien nopean paikallistamisen. Useiden onnistuneiden hakujen perimä takaa teknologia- ja toimialasidonnaisten osaajien tehokkaan rekrytoimisen.

Key Manager Search tarjoaa seuraavia etuja:

 • Tarkkuus ja laatu: Erittäin laajan verkostomme avulla pystymme paikallistamaan nopeasti teknologia- ja toimialasidonnaiset osaajat
 • Hakuprosessi viedään läpi nopeasti ja tehokkaasti
 • Ehdokkaiden laaja tavoitettavuus: Tavoitetaan myös ne, jotka eivät ole aktiivisia työnhakijoita
 • Yrityksen ja tehtävän markkinointi, mikä lisää parhaiden ehdokkaiden kiinnostusta
 • Avaimet käteen -palvelu, jossa toimeksiantaja tapaa vain parhaat ehdokkaat
 • Täysi takuu onnistuneesta valinnasta

Key Executive Search - KES

Key Executive Search on KeySelectionin ylimmän johdon suorahakupalvelu. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi teemme huolellisen lähtö- ja tavoitetilan analysoinnin. Tähän voi liittyä myös Key Management Audit. Tavoitteenamme on löytää yrityksen visiota ja strategiaa tukeva, sekä näiden toteuttamisen mahdollistava avainpelaaja.

Key Executive Search tarjoaa seuraavia etuja:

 • Tarkkuus ja laatu
 • Nyky- ja tavoitetilan syvällinen ymmärtäminen ohjaa ehdokkaiden hakua ja valintaa
 • Parhaiden ehdokkaiden paikallistaminen kattavan taustatyön ja ajantasaisten verkostojen ja hakuvälineiden avulla
 • Yrityksen ja tehtävän markkinointi, mikä lisää parhaiden ehdokkaiden kiinnostusta
 • Avaimet käteen -palvelu, jossa toimeksiantaja tapaa vain parhaat ehdokkaat
 • Täysi takuu onnistuneesta valinnasta


Tutustu laatulupaukseemme [PDF]